Sončna Elektrarna | Nova Planina, investicijska družba, d.o.o. | PONUDBA tipi-top.si


V pomoč bodočim investitorjem smo opisali postopek postavitve sončne elektrarne. Če ste pri pridobivanju dokumentacije in postavljanju sončne elektrarne spoznali še kaj novega nam prosim sporočite in objavili bomo v pomoč ostalim.
Sončna Elektrarna - tipi-top.si


Sončna ElektrarnaSončna-Elektrarna-2021-04-26-11-03-16.jpg

Sončna Elektrarna

Nova Planina, investicijska družba, d.o.o. - Delujemo na področju: koroška, osrednjeslovenska, jugovzhodna, savinjska, primorsko-notranjska, posavska, gorenjska, zasavska SlovenijaV pomoč bodočim investitorjem smo opisali postopek postavitve sončne elektrarne. Če ste pri pridobivanju dokumentacije in postavljanju sončne elektrarne spoznali še kaj novega nam prosim sporočite in objavili bomo v pomoč ostalim.

Kako postavimo omrežno sončno elektrarno?
Zapolnimo si prosti čas v naslednjih treh mesecih...

1. Odločimo se, kje bo sončna elektrarna postavljena, pokličemo na lokalno elektro podjetje (npr. Elektro Gorenjska) in zaprosimo za ogled objekta (parcele). Najbolje, da si kar zabeležimo številko odgovorne osebe za sončne elektrarne, ker jo bomo v naslednjih mesecih potrebovali.

2. Običajno bomo morali izpolniti standardni obrazec (Vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja za priključitev), ki je osnova za soglasje za priključitev.

3. Obiskal nas bo elektro nadzornik, ki bo preveril elektro priključek na objektu in možnost za priključitev sončne elektrarne (Elektro Gorenjska izvaja tudi meritve obremenitev dovodnega kabla - trajajo cca teden dni). Če je priključek ustrezen lahko pridobimo soglasje za priključitev.

4. Pred oddajo obrazca za pridobitev soglasja za priključitev je smiselno, da pridobimo ponudbo podjetja, ki projektira sončne elektrarne, ker bomo veliko lažje vpisali vse podatke.

5. Za soglasje za priključitev bomo morali izpolniti poseben obrazec, ki nam ga pošljejo z elektra oz. ga pridobimo na njihovi spletni strani.

Dokumenti za Elektro Gorenjska

Za vnos potrebujemo naslednje podatke:

Investitor:

Lokacija:

Katastrska občina, parcelna številka:

1. OSNOVNI PODATKI SONČNE ELEKTRARNE

1.1. Podatki MFE (naziv):

• - celotna delovna moč (P):(kW)
• - število sončnih panelov celic:(kos)
• - število sončnih celic:(kos)
• - max. moč sončne celice (P):(W)
• - max. moč panela sončnih celic (P):(W)
• - način obratovanja: paralelno
• - nazivna napetost celice:(V)
• - vrsta (proizvajalec, tip):
• - nazivna frekvenca:enosmerna
• - faktor moči: 1
• - vir pogona: sončno sevanje

1.2. Predvidena letna proizvodnja električne energije:

• - lastna poraba (kWh)
• - za oddajo v distribucijsko omrežje – delovna energija: (kWh)

1.3. Predvideno leto priključitve: 200?

1.4. Ločilno mesto :

• - nazivna napetost na ločilnem mestu: 230 V
• - frekvenca na ločilnem mestu: 50 Hz
• - lokacija ločilnega mesta:

1.5. Stično mesto :

• - nazivna napetost na stičnem mestu: 230 V
• - lokacija stičnega mesta: NN PMO

6. Po oddaji podatkov v cca 14 dneh prejmemo soglasje za priključitev (če ga ni pokličemo na elektro in preverimo, kje se je zataknilo). Vsebina soglasja vsebuje:

a. Osnovni podatki za sončno elektrarno

i. Podatki naše SE

1. Fotonapetostni moduli
2. Podatki proizvajalca

ii. Pretvorba DC/AC in sinhronizacija z omrežjem

iii. Priklop

iv. Energijska bilanca

b. Tehnični pogoji

i. Priklop SE

ii. Karakteristika omrežja

iii. Ostali tehnični pogoji

iv. Priključitev na distribucijsko omrežje

v. Zaščitni ukrep pred nevarno napetostjo dotika

vi. Merjenje električne energije

vii. Merilno mesto

c. Ostali pogoji

7. Po prejemu soglasja za priključitev moramo v dveh letih izpolniti zahteve sicer soglasje preneha veljati.

8. Izbor izvajalca del – pametno je, da malo preverimo reference. Sončna podjetja v Sloveniji rastejo kot gobe po dežju :))

9. Priprava projekta za izvedbo del (PZI) – običajno ga pripravi izvajalec del

10. Nabava materiala in izvedba del

11. Priprava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje

12. Ko imamo sončno elektrarno postavljeno in vso potrebno dokumentacijo se dogovorimo za tehnični pregled. Pokličemo na elektro kjer nam bodo posredovali informacije, kdo je odgovorni elektroenergetski inšpektor za naše področje. Dogovorimo se za izvedbo tehničnega pregleda.

13. Preden se inšpektor oglasi pri nas preverimo ali imamo še naslednje dokumente:

i. Poročilo o meritvah strelovoda (dobimo ga od podjetja, ki postavlja strelovod)

ii. Poročilo o preizkusu delovanja zaščit (Izda ga lokalni elektro)

iii. Poročilo o meritvah upornosti inštalacije (meritve običajno izvede izvajalec del)

14. Tehnični pregled – inšpektor pregleda postavitev elektrarne, še posebej merilno ločilno mesto in zaščito (ne pozabite na strelovod oz. ozemljitev konstrukcije). Na tehničnem pregledu je prisoten tudi predstavnik elektra in podjetja, ki je postavljalo sončno elektrarno. Po opravljenem pregledu se naredi zapisnik.

15. Zapisnik o tehničnem pregledu inšpektorja za energetiko vsebuje:

a. Predložena dokumentacija:

i. Projekt sončne elektrarne

ii. Poročilo o meritvah strelovoda (dobimo ga od podjetja, ki postavlja strelovod)

iii. Poročilo o preizkusu delovanja zaščit (Izda ga lokalni elektro)

iv. Izjava izvajalca o skladnosti izvedbe z gradbenim dovoljenjem, projektom in veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi.

16. Po uspešnem tehničnem pregledu prejmemo izjavo inšpektorja, da so izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev.

17. Priklop sončne elektrarne v omrežje in poskusno obratovanje – spet pokličemo na elektro in se dogovorimo za priklop na omrežje.

18. Sončna elektrarna sedaj deluje, urediti pa moramo še ostale dokumente.

19. Pridobitev proizvodne deklaracije za napravo je poleg soglasja za priključitev drugi najpomembnejši dokument, ki ga moramo pridobiti. Za izdajo zaprosimo Javno agencijo za energijo v Mariboru:

Javna agencija Republike Slovenije za energijo
Strossmayerjeva ulica 30, p. p. 1579
2000 MARIBOR
Slovenija
T (02) 234 03 00
F (02) 234 03 20
E info@agen-rs.si

"Lastnik ali najemnik proizvodne naprave, ki proizvaja oziroma bo proizvajala električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) oziroma v soproizvodnji električne energije in koristne toplote z visokim izkoristkom (SPTE), mora za pridobitev podpore na Javno agencijo Republike Slovenije za energijo najprej podati vlogo za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo.

Postopek pridobitve podpore za nove proizvodne naprave oziroma postopek za ohranitev prejemanja podpore (za bivše kvalificirane proizvajalce) je odvisen predvsem od starosti proizvodne naprave, za katero proizvajalec želi prejemati podporo.

Opis postopka za proizvajalce, ki želijo prejeti podpore za nove proizvodne naprave, je v poglavju Postopek pridobitve.

Opis postopka za dosedanje kvalificirane proizvajalce, ki bi želeli še naprej prejemati podporo, je v poglavju Spremembe za dosedanje kvalificirane proizvajalce"

(http://www.agen-rs.si, 2009)

Če katerega od zahtevanih dokumentov na obrazcu nimate, pokličite odgovorno osebo, ki je na agenciji zadolžena za urejanje postopka in se prepričajte ali morate ta dokument obvezno predložiti (npr. če niste s.p. ne morete predložiti izpiska iz poslovnega registra). V kolikor boste oddali nepopolno vlogo vam jo bodo zavrnili oz. boste pozvani, da dopolnite dokumentacijo, kar pa pomeni daljši postopek pridobitve statusa.

20. Glede na obrazec, lahko za proizvodno deklaracijo zaprosijo tudi fizične osebe. Preverite pa na lokalnem elektru in Borzenu (Borzen d.o.o.) , kako je potem s fakturiranjem proizvedene elektrike iz sončne elektrarne.

21. Po cca 30 dneh prejmemo odločbo Javne agencije RS za energijo, da smo pridobili proizvodno deklaracijo za napravo.

22. Naša sončna elektrarna testno obratuje in pridobili smo proizvodno deklaracijo. Sedaj moramo poskrbeti, da bomo imeli od tega še kakšno korist :)).

Po novi uredbi (Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009) imamo dve možnosti prodaje električne energije:

1. Kombinacija Elektro + subvencija (Podpora Borzena)

2. Samostojna pogodba samo z Borzenom1. Kombinacija Elektro + subvencija

Pokličemo spet na elektro in zaprosimo za kontaktno osebo odgovorno za sklenitev komercialne pogodbe. Podpisati bomo morali vsaj nekaj pogodb.

Primer: Z Elektro Gorenjska se podpišejo naslednje pogodbe:

1. Pogodba o prodaji in nakupu električne energije
2. Pogodba o odkupu električne energije iz kvalificiranih elektrarn 3. Kupoprodajna pogodba (Aneks) za tekoče leto

22b. Po novem moramo podpisati prodajno pogodbo tudi z javnim podjetjem Borzen d.o.o.

Povezava na splošne informacije za vstop v sistem podpor!

Ime podjetja: Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.
Naslov: Dunajska 156, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 620 76 00
Fax: + 386 1 620 76 01
Spletna stran: www.borzen.si
Elektronski naslov: info@borzen.si
2. Samostojna pogodba samo z Borzenom

Izpolnite vlogo za vstop v sistem podpor:

Povezava na splošne informacije za vstop v sistem podpor!

Po podpisu pogodbe z Borzenom lahko začnemo prodajati električno energijo po subvencionirani ceni naslednjih 15 let.

23. In potem končno izstavimo prvi račun za proizvedeno električno energijo iz sončne elektrarne.

24. Želimo vam veliko uspeha in čimveč sončnih dni!Prepričani smo, da obstajajo veliko bolj zanimive stvari, ki jih lahko počnete v vašem prostem času!

Prepustite administracijo in upravne postopke nam in uredili bomo kompletno dokumentacijo za vašo sončno elektrarno ter izvedli vse postopke za pridobitev proizvodne deklaracije.


Sončna Elektrarna

Sončna Elektrarna

TIMESTAMP

S klikom na povpraševanje do ponudbe!
PONUDNIKI
Sončna Elektrarna | Nova Planina, investicijska družba, d.o.o. | PONUDBA tipi-top.si. Hitro in brezplačno do lokalnih ponudnikov. Oddajte povpraševanje in primerjajte cene izbranih ponudnikov. Brezplačno! Sodelujemo zgolj s preverjenimi in zaupanja vrednimi izvajalci, ki kvalitetno opravijo svoje delo.

Hvala za vaš obisk, vedno ste dobrodošli!

Delite stran tipi-top.si - CONTRACTORS na socialnem omrežju

Družabna omrežja ki nam omogočajo, da objavljamo podatke o strani tipi-top.si - CONTRACTORS, in s tem sporočamo drugim, kaj tipi-top.si ponuja.. Povezovanje z ljudmi, ki nam sledijo in nas spremljajo na socialnih omrežjih na omogoča, da z njimi gradimo poseben odnos. Predvsem pri objavljanju in deljenju vsebine ali objav.


CONTRACTORS - Sončna Elektrarna | Nova Planina, investicijska družba, d.o.o. | PONUDBA tipi-top.si

tipi-top.si

×
d

tipi-top.si uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Zaprite okno in se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.